ساعات کاری: 10:30 تا 8:30                                                                                                                تلفن تماس: 66734936 - 66717362
پرینت

اضافه شدن ویدئوپروژکتورهای جدید اپسون به سایت

نمایندگی ویدئوپروژکتور اپسون

ویدئوپروژکتور های جدید اپسون که از سری Home Cinema میباشد به سایت اضافه شد:

ویدئوپروژکتور   Epson EH-TW570

قمیت: تماس بگیرید

گارانتی 2 ساله آواژنگ

وضعیت: موجود


ویدئوپروژکتور Epson EH-TW5200

قمیت: تماس بگیرید

گارانتی 2 ساله آواژنگ

وضعیت: موجود


ویدئوپروژکتور Epson EH-TW6100

قمیت: تماس بگیرید

گارانتی 2 ساله آواژنگ

وضعیت: موجود


ویدئوپروژکتور Epson EH-TW7200

قمیت: تماس بگیرید

گارانتی 2 ساله آواژنگ

وضعیت: موجود


ویدئوپروژکتور Epson EH-TW8100

قمیت: تماس بگیرید

گارانتی 2 ساله آواژنگ

وضعیت: موجود