ساعات کاری: 10:30 تا 8:30                                                                                                                تلفن تماس: 66734936 - 66717362
رای دادن به این مورد
(0 آرا)

 

 

 

Thoroughly constructed mid range amplifier, which incorporates core elements of the Denon HiFi sound tool box. Amongst others a high-speed, high-capacity power supply.

 

 

 

 

مجموعه های بیشتر: « PMA-50 PMA-1520AE »